Manus

På grund av hög arbetsbelastning vill vi att du hör av dig innan du skickar in ditt manus till oss. Manuset kan sedan skickas till följande adress:

Orosdi-Back
Box 3522
10369 Stockholm

Manus makuleras efter genomgång (om ej annat är överenskommet), skicka därför alltid en kopia och inte original. Glöm inte att skriva ditt namn, din mailadress och telefonnummer. Förlaget ansvarar aldrig för obeställda manuskript eller problem som kan uppstå i postgången.

<< Tillbaka

Save